Toegankelijkheidsverklaring Aedizon Gerechtsdeurwaarders B.V.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22-09-2020.

Aedizon streeft ernaar volledig te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van DigiToegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze standaard maakt onze website onder andere gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website(s):

 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.Web Content Accessibility Guidelines (externe link) (WCAG).

 

Deze website met informatie over producten, diensten, projecten en bestuur van Aedizon moet voor iedereen toegankelijk zijn. Ook voor mensen met een functionele beperking (blind, slechthorend, motorisch beperkt, laaggeletterd, woordblind) moet deze informatie toegankelijk zijn: technisch bereikbaar en begrijpelijk (leesbaar). De eisen staan in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Nieuwe website
Aedizon heeft sinds 2018 een nieuwe website in gebruik genomen, die technisch nagenoeg helemaal voldoet aan de webrichtlijnen. Aan een aantal tekortkomingen wordt gewerkt.

De nieuwe website is ‘responsive’. Daardoor kan de website op allerlei apparaten, van smartphone, tablet tot desktop, goed worden weergegeven.

Teksten
Het leesniveau van de teksten op is B1/B2, en daarmee te begrijpen door ten minste 40 tot 65 procent van de Nederlandse bevolking.

Voorleessoftware
De pagina’s zijn opgezet volgens de webrichtlijnen. Ze laten zich door middel van de tab-toets en de pijltjestoetsen gemakkelijk scrollen en met speciale voorleessoftware (voor blinden, slechtzienden en dyslectici) logisch voorlezen. Overigens zijn we druk bezig om het voorleesprogramma Readspeaker op onze site toe te passen.

Afbeeldingen
‘Informatieve afbeeldingen’ (kaarten of afbeeldingen van handelingen) hebben een vervangende tekst (alt-tekst). Blinden en slechtzienden kunnen deze teksten in de toekomst door middel van voorleessoftware laten afspelen. Bij interactieve kaarten lukt het niet altijd om een alternatief aan te bieden. Zodra de techniek achter deze kaarten is verbeterd, gaan we deze zo snel mogelijk toepassen.

Aedizon streeft ernaar alle video’s op www.aedizon.nl ingesproken en ondertiteld te plaatsen. Soms is de informatie ook via een uitgeschreven tekst beschikbaar. Dit wordt verder uitgebreid.

Bij het kleurgebruik is zo veel mogelijk rekening gehouden met contrast voor een betere leesbaarheid. Verwijzing naar kleuren wordt zoveel mogelijk voorkomen of er is een alternatief.

PDF-bestanden
Omdat PDF-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een PDF geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle PDF-bestanden op www.aedizon.nl aan de webrichtlijnen. Daarom zijn niet alle PDF-bestanden toegankelijk voor mensen met een beperking.

Aedizon streeft ernaar alle PDF-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. Belangrijke gegevens worden in de metadata geplaatst, zoals titel en auteur, en mogen PDF-bestanden niet gescand zijn.

Aedizon maakt al gebruik van webformulieren op hun website.

Toetsen
Aedizon maakt gebruikt van een externe partij die de site toetst op toegankelijkheid. Tekortkomingen lossen we op samen met onze leverancier.

Vragen
Heeft u vragen over de toegankelijkheid van deze website of ondervindt u problemen bij de toegankelijkheid van de website, neem dan contact op met Aedizon.