Schuldbewaking

In sommige gevallen blijkt een vordering niet te incasseren. Ondanks dat wij alle middelen hebben ingezet om de debiteur tot betaling aan te sporen. Dit kan diverse oorzaken hebben. Op uw verzoek kunnen wij het incassotraject tijdelijk stopzetten. Het dossier wordt dan nog niet definitief gesloten. Ons schuldbewakingssysteem biedt de mogelijkheid om uw debiteur te blijven volgen. Zodra deze alsnog in staat is om de schuld te voldoen, brengen wij u hiervan op de hoogte. Op uw verzoek kunnen wij uw opdracht dan alsnog afronden.