Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

ISO 26000 is een internationale ISO-norm, die zich richt op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Aedizon Gerechtsdeurwaarders hanteert de richtlijnen van deze internationale norm. Aedizon is een sociale en maatschappelijk betrokken onderneming. Zij houdt rekening met verschillende maatschappelijke en economische effecten op mens, milieu en maatschappij bij het maken van haar bedrijfskeuzes.