Inkomstenverklaring

Indien Aedizon u verzocht heeft informatie te verstrekken over een medewerker met een schuld, dan kunt u ook onderstaand formulier invullen en toezenden.

1Dossier
2Gegevens werkgever
3Gegevens werknemer / uitkeringsgerechtigde
4Gegevens inkomen