Incassotrajecten

Het incassotraject is met de minnelijke-, gerechtelijke- en executiefase in drie stappen te verdelen. Onderstaand worden de fases kort toegelicht.

Minnelijk

In het minnelijke incassotraject wordt de schuldenaar door ons benaderd om de openstaande vordering te betalen. Wij doen dit zowel schriftelijk als telefonisch. Hierbij gaat Aedizon voor kwaliteit, snelheid en aandacht.

Gerechtelijk

Aedizon is transparant in haar dienstverlening. De resultaten van haar werkzaamheden zijn terug te vinden in de afgesproken rapportages.

Beslaglegging

De laatste stap is de executiefase. Zodra wij over een toewijzende uitspraak van de rechter beschikken, gaan wij over tot een eventuele beslaglegging. Onze aanpak kenmerkt zich door snelheid en slagvaardigheid, waarbij wij de rechten van de schuldenaar niet uit het oog verliezen.